1 Balanskonton Resultatkonton Kontoklass 1 Tillgångar Kontoklass 2 Eget kapital Kontoklass 3 Intäkter/Ink Kontoklass 4 Kostn/Utgifter Kontoklass 5 Arbetskraft 

384

kontoavstämningar av balans- och resultatkonton inklusive kund och leverantörsreskontran mer än vid delårsbokslut och årsbokslut. Detta ser vi som ett utvecklingsområde och vill lyfta vikten av att det sker månadsvisa avstämningar av balans- och resultatkontona. Detta i syfte att stärka den interna kontrollen avseende redovisning.

Budget Notering. 2019. 2020. 2021.

Resultatkonton

  1. Ledtek global
  2. Gott att höra att du mår bra
  3. Brytpunkt pension
  4. Varför röstade sd nej till sänkt pensionärsskatt
  5. Ryanair sverige kontakt telefonnummer

KONTOKLASS 3. INTÄKTER/INKOMSTER. Bas 13. Konto. Sambands- kod.

19 nov 2019 kontoavstämningar av balans- och resultatkonton inklusive kund och leverantörsreskontran mer än vid delårsbokslut och årsbokslut. Detta ser 

Tillgångskonton ökar i  arbetsgången för förenklat årsbokslut som innebär att du ska se till att summan av beloppen på dina balans- och resultatkonton ligger i rätt rutor på blanketten. Hitta i kontoplan. Hur hittar man rätt konto? kontoval Se här hur du hittar konton när du bokför i programmet.

Resultatkonton

Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen. De visar företagets skulder, tillgångar och eget kapital. Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton.

I baskontoplanen hittar man resultatkonton i kontoklass 3-8.

Resultatkonton

Intäkter och kostnader som ska föras in i resultaträkningen ska bokföras på konton med kontoklass 3 till 8 (resultatkonton). Intäkter bokförs på konton med kontoklass 3 i kredit. Den ger en översikt över företagets resultatkonton, det vill säga samtliga intäktskonton och kostnadskonton. Intäktskonton - Kostnadskonton = Periodens resultat. Den visar endast uppgifter om du har bokfört något som påverkar resultaträkningens konton under året. 2 dagar sedan · Ändra resultatkonto.
Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

19/06/2018 Resultatkonton INKOMSTER (M) Debet RR. UTGIFTER VarufĂśrsäljning 6 000 6 000. Plusgiro Kassa. Kredit (Ă–) 2 000 Kassa 4 000 Plusgiro 6 000. Det ska vara en sammanställning av aktuella resultatkonton från de tre senaste åren. - Underlag för timkostnadsberäkning för de olika samarbetsparterna och deras företrädare.

Samtliga konton som beskriver intäkter  med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital.
Skulder till koncernföretag

Resultatkonton årsinkomst skattefritt
holmen a eller b
väder uppsala
katakomben paris länge
app for att halla koll pa barn
koppeltvång härryda kommun

Resultat efter finansiella poster; Skatter; Resultat efter skatt. Bokföring av resultatkonton. Intäkter och kostnader som uppstår i företaget förs in i resultaträkningen 

30X. FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB). Försäljning  I företagets bokföring visar ett konto sammanställningen av en viss typ av affärshändelser.


Bibliotek logga in
le banquet platon ebook

Se hela listan på verksamt.se

Resultatkonton - visar företagets inkomster och kostnader under 1 år Försäljning 3000 - 3999 Försäljning och andra intäkter Varuinköp 4000 - 4999 Varuinköp och underentreprenörer Kostnader för driften 5000 - 5399 Lokal hyror El. 5400 - 5599 Förbrukning reparationer. 5600 - 5899 Bil transport frakt resor Skatteberäkningen utgår i grunden från resultatet före bokslutsdispositioner, vilket motsvarar rubriken "Resultat efter finansiella poster" i resultaträkningen. Detta är summan av alla poster i årsredovisningen före rubriken "Bokslutsdispositioner". Använder man BAS-kontoplanen är det summan av alla resultatkonton 3000-8799.