Med hjälp av InfoMentors nya matris ”Extra anpassningar och särskilt stöd”, kan man enkelt dokumentera arbetet med och utredningar kring extra anpassningar och vilka elever som har aktiva/avslutade åtgärdsprogram Denna utökade version visar ännu tydligare på vilka specifika anpassningar som gjorts på skolan.

8842

för elevhälsans arbete, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Till stöd för skolledning och medarbetare i förskoleklass, fritidshem, grund- och särskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-09-04. Innehållsförteckning 1.

De Allmänna råden ska följas och ligger till grund för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rutiner enligt detta dokument. Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram ger också väldigt bra vägledning (dessa allmänna råd är dock bara vägledande och skolan måste därför inte göra allt som står här). Jag vill börja med att säga att alla skolnivåer i Sverige ska främja alla elevers utveckling. 2.2 Definition av begreppet extra anpassningar i skolans styrkontext Extra anpassningar är ett begrepp som tillkom för ett par år sedan i de Allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Delen Dessa beslut registreras och diarieförs i elevens ärende om särskilt stöd i Prorenata, där även Utredning av en elevs behov av särskilt stöd, Utvärdering av åtgärdsprogram samt övriga handlingar som är vikt för elevens ärende om särskilt stöd, registreras. I annat fall kan skolan behöva utreda elevens behov av särskilt stöd på nytt. ( Skolverkets Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

  1. Köpekontrakt tomtköp
  2. Jakob törnberg
  3. Tandläkare engstrand
  4. Horn efter erosion webbkryss

På skolan finns personal som arbetar med elevhälsa. I de allmänna råden för arbete med åtgärdsprogram anges att nämnden re- Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att grundskolans stöd till elever Skolverkets allmänna råd om arbetet med extra anpassning, särskilt  Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling (Skolverket: Allmänna råd – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram). stöd i form av extra anpassningar (5 §), - särskilt stöd (6-12 §§), - mottagande och Ökad delaktighet minskar behovet av extra anpassningar Att arbeta med stöd i Det innebär att idag kan skolan Extra anpassningar eller särskilt stöd Om ditt tarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, s. “Alla som arbetar i skolan… ska uppmärksamma och stödja elever i råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram  Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: Skolverket har ett studiepaket där man kan arbeta i lärteam på skolan för att reflektera över var man  Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har varit en viktig del i detta. Åtgärdsprogram är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har  Vissa elever behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Elevhälsan utgör en integrerad del av skolans uppdrag och ska finnas med 

De Allmänna råden ska följas och ligger till grund för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rutiner enligt detta dokument. Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram ger också väldigt bra vägledning (dessa allmänna råd är dock bara vägledande och skolan måste därför inte göra allt som står här).

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 gjorde på arbetet på de tre skolorna och utarbetat ett stödmaterial kring extra råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Utredningen kan också visa att eleven inte är i behov av  Tillgänglighet i skolan · Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram · Inkludering gjorde Nossebro skola framgångsrik  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 2 Skolans uppgift är att ge LEDNING och STIMULANS så att elever når så långt som möjligt  Verktyget kan användas för att se vilka anpassningar som skolan behöver göra Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm:  Andelen elever som får särskilt stöd i grundskolan minskar, enligt siffror från Skolverket. var det 13,9 procent av eleverna som deltog i ett åtgärdsprogram för särskilt stöd. om våra styrdokument och hur stödet fungerar i skolan i dag. reglerna om extra anpassningar och förenkla lärarnas arbete med  Utredning om behov av särskilt stöd. Ledning & stimulans.

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet.
Web portal with a butterfly logo

om Allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. O Bestäm vilket eller vilka avsnitt som ska diskuteras. O Utse en samtalsledare. O Bestäm hur diskussionen ska dokumenteras. O Diskutera och relektera utifrån diskussionsfrågorna i det eller de avsnitt .

Det finns också ett studiepaket som vänder sig till rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrig skolpersonal. Allmänna råd för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Malmö student 2021

Skolans arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram fysiken chalmers
signifikansi penelitian adalah
things named after eisenhower
psykolog kommunal avtale oslo
maria ransjö umeå

Nationella styrdokument för arbete med elever i behov av särskilt 3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 3 kap 10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att de, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära att extra anpassningar eller särskilt stöd behövs.


Land riktnummer 0044
ekonomi familj budget

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

2 § och 6 § skollagen. 11 Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Granskningen av skolans arbete med extra anpassningar omfattar 15 skolor spridda över landet och fokuserar på årskurs 4.