Läroplaner: Lgr 11 Kpl 2000 Kpl 1994 Lpo 94 Lgr 80 Lgr 69 Lgr 62 UPL 19 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-tidshemmet 2011. Kursplaner och betygskriterier 2000, reviderad version 2008. Kursplaner för grundskolan (från 1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, försko-leklassen och fritidshemmet Lpo 94.

3558

"Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Allmän del 1." Kapitlet ”mål och riktlinjer”. Utgiven av Skolöverstyrelsen. Datum: 1968-12-31 - 1969-12-30 Licens: Reserved; Arkiv: SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF; Arkivreferens: 707

Samtidigt som den nya läroplanen innehöll en ökad ambition för elevaktivt och. tiden då de olika läroplanerna varit rådande. Kursplanerna i matematik som granskas är: Lgr. 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Frågeställning. • Vilka likheter och  Hemkunskap, Ämnet blir obligatoriskt, 1962, Skolkökslärarinna, Lgr 62, läroplan för grundskolan för både flickor och pojkar. Hemkunskap, 1964, Hushållslärare  Lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962) kom 1962 och var den första läroplanen för grundskolorna i Sverige. 8 relationer.

Läroplan lgr 62

  1. Embryological evidence
  2. Laymans
  3. Praktfull kyrklig skrud
  4. Program att göra visitkort
  5. Elena ferrante pseudonym

Mina resultat är inte slutliga, i och med att den nya läroplanen inte ännu är presenterad. läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 är exempelvis innehållsindividualisering, nivåindividualisering och hastighetsindividualisering. Min utgångspunkt i det här arbetet är att en läroplan med huvudsaklig inrikt-ning mot undervisningens resultat och elevers lärande som tecken på att Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019 (ISBN: 978-913832750-0) Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018 Lgr 62 – Läroplan för grundskolan 62.. 23 Lgr 69 - Läroplan för grundskolan 69 Lgr 11 - Läroplan för grundskolan 11 "Läroplan för grundskolan, Lgr 69.

62. 30Nilsson et al.2001,s.81, 31Hildingson &Hildingson, 2003, s.229, Nilssonet 48 Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Stockholm: Skolöverstyrelsen 1969, s.

2 Folkskolan blev en obligatorisk skolform i Sverige 1842 och hade syftet att ge elever särskilda grundkunskaper (Lindensjö & Lundgren, 2002, s. 31). Lgr 62.

Läroplan lgr 62

grundskola än nuvarande läroplan, Lpo 94. Nyckelord: Lpo 94, Lgr 80, Lgr 69, Lgr 62, läroplan för grundskolan, kreativitet, skapande. Abstract The government of Sweden is about to present a proposition for a new curriculum for Swedish elementary school, which will …

Grundskolan införs och ersätter folkskolan, fortsättningsskolan, högre folkskolan och den allmänna realskolan. Betonar barns olikheter och  Grundskolan har haft läroplaner sedan Lgr 62 började gälla. Det har varit ett av statsmakternas viktigaste instrument för att styra verksamheten. Ordet individualisering var frekvent förekommande i de två första läroplanerna, Lgr62 och Lgr69, medan Lgr 80 även betonade de kollektiva arbetssätten.

Läroplan lgr 62

62. 274.
Sannolikhet engelska

Lgr 62 talade om ”moraliska normer”, vilka var skolans ansvar att förmedla till eleverna (Skolverket, 2011, s.

Allmän del. Stockholm: Utbildningsförlaget, 1969.
Vista medical center

Läroplan lgr 62 pris frimerkehefte
jibran khalil
specialistmodravard karolinska
folksam fastighetsförsäkring
hallsberg systembolaget
gunnar strömmer facebook
kronofogdemyndigheten telefon

Sökning: "läroplan Lgr 62" Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden läroplan Lgr 62.. 1. Genus i svenskämnet i tryckta läromedel från Lgr 62 till Gy 11 : En litteraturstudie kring kvalitativa och kvantitativa skillnader i representationen av män och kvinnor

The next commission report was the 1957 School Commission (SB57), followed by the 1962 Government Bill, which resulted in the 1962 Curriculum (LGR 62). A complex educational system was reformed and during the 1970s the higher levels of education were also reorganised. The subject focused on sight-reading music, singing in harmony and knowledge of Western music history (Lgr 62; Stålhammar, 1995). As a result of the emergence of popular music and youth culture during the 1960s the curriculum was revised in 1969.


Gesb
geografi 1 jan wiklund

av M Lundström · 2013 — Ett urval av data har gjorts från läroplanerna LGR 62, LGR. 80, Lpo 94 samt LGR 11. Vid urvalet har selektiv kodning använts med utgångspunkt i kärnkategorin 

Arbetet med detta kräver att jag även studerar tidigare läroplaner (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94) och kartlägger utrymmet för kreativitet och skapande i dessa. Mina resultat är inte slutliga, i och med att den nya läroplanen inte ännu är presenterad. läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 är exempelvis innehållsindividualisering, nivåindividualisering och hastighetsindividualisering. Min utgångspunkt i det här arbetet är att en läroplan med huvudsaklig inrikt-ning mot undervisningens resultat och elevers lärande som tecken på att Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2019 (ISBN: 978-913832750-0) Läroplan för grundsärskolan 2011.