Med.dr., sjuksköterska och länskoordinator Region Västerbotten laila.daerga@regionvasterbotten.se 070-214 97 07. Britt Sparrock Sametingets representant i styrgrupp och politisk referensgrupp britt.sparrock@sametinget.se 070-265 93 45. Sofia Kling Huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa sofia.kling@regionvasterbotten.se

5392

Däremot ledde bristande kulturkompetens som sjuksköterskorna upplevde till en ständig utmaning och osäkerhet vid möte med patienter från andra kulturer. I dessa situationer ansåg sjuksköterskorna att missförstånd, misstolkningar eller felaktig patientvård kunde uppstå.

2016-03-15 vilket har gjort sjuksköterskans kulturkompetens allt viktigare. Innebörden av kultur är komplex och har betydelse för hur personer med olika kulturell bakgrund ser på hälsa, sjukdom, lidande, behandling, död och omvårdnad. Olika syn och bristande kunskap och förståelse hos sjuksköterskan kan göra kulturmötet komplicerat. Omvårdnad GR (A), Kulturkompetens i vårdmöten med samiskt perspektiv, 4,5 hp. Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent och som känner att du behöver lite påfyllning av din kulturella kompetens avseende urfolk och minoriteter. Kulturkompetens handlar inte om att sjuksköterskan har en specifik kompetens vid vård av patienter med invandrarbakgrund, utan handlar om att vårda alla patienter (Jirwe, Momeni & Emami, 2014). I en studie definierades kulturkompetens som en uppsättning av attityder, Syftet med denna uppsats var att beskriva vårdmötet med patienter med annan etnisk bakgrund än sjuksköterskors och om/hur mötet påverkas av sjuksköterskors kulturkompetens.

Kulturkompetens sjuksköterska

  1. Hur mycket är en pund i svenska kronor
  2. Swedbank privat appen
  3. Interim chef de projet
  4. Giltighetstid teoriprov b

Den andra kategorin som framkom var: betydelsen av kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden, med subkategorierna tillfredsställelse och patientsäkerhet. Den tredje kategorin som framkom Ett mångkulturellt Sverige håller på att växa fram och det leder till fler kulturella möten inom vården. Syftet med litteraturstudien var dels att belysa kulturella möten i vården och att ge exempel på utmaningar som kan uppstå, dels att fokusera några olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete med patienter från andra kulturer. En kulturkompetens är inget som bara uppstår utan något som utvecklas och byggs upp under en mycket lång tid. Organisationer och privatpersoner ligger alla olika till i nivåer kring förståelse, kunskap, färdigheter och medvetenhet. Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom.

Svea kulturkompetens har två verksamheter i Trelleborg, Akka HVB och Alice stödboende. Sjuksköterska/Distriktssköterska till kommunal hemsjukvård.

Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter. För att skildra komplexiteten i olika  av Y Lassenius · 2011 · Citerat av 23 — gången arbetade utomlands i början av 70-talet, som sjuksköterska i olika kulturer, behöver de få stöd för att utveckla sin kulturkompetens. De kan förhoppningsvis bli användbara verktyg i det dagliga arbetet för både sjuksköterskor och studenter. De kan vara en hjälp att förstå när  Klinisk Kulturkompetens: sjuksköterska -patient mötet.

Kulturkompetens sjuksköterska

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter anser att de har en viss kulturkompetens men att en önskan finns om ytterligare utbildning i ämnet. Diskussion: En önskan hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter om fördjupade kunskaper i kulturkompetens kan utläsas av de resultat som framkommit i litteraturöversikten.

Foto: Jonathan Nackstrand/TT. Sjukvårdspersonal i norr behöver kunskap om ursprungsbefolkningens livsvillkor. Tema Satsning på kulturkompetens behövs på BVC 24 maj, 2010; Artikel från Karolinska Institutet; Ämne: Samhälle & kultur Trots att Sverige idag är ett mångkulturellt land visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet att beredskapen för hur barnhälsovården ska bemöta familjer från andra kulturer är dålig.

Kulturkompetens sjuksköterska

Innebörden av kultur är komplex och har betydelse för hur personer med olika kulturell bakgrund ser på hälsa, sjukdom, lidande, behandling, död och omvårdnad. Olika syn och bristande kunskap och förståelse hos sjuksköterskan kan göra kulturmötet komplicerat. Omvårdnad GR (A), Kulturkompetens i vårdmöten med samiskt perspektiv, 4,5 hp. Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent och som känner att du behöver lite påfyllning av din kulturella kompetens avseende urfolk och minoriteter.
Elake måns öppettider

"Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut. Det konstaterar Per Wändell, professor i allmänmedicin och som mött detta på nära håll. En sjuksköterska beskriver hur en manlig patient vägrar att prata med henne, för att hon är kvinna och hur han väntar tills hans fru kommer, för att istället kommunicera genom henne (Cioffi transkulturell omvårdnad, sjuksköterska- patientrelationer, kommunikation, kulturell mångfald, kulturkompetens language Swedish id 2530723 date added to LUP 2012-05-04 14:25:35 date last changed 2015-12-14 13:21:24 Med.dr., sjuksköterska och länskoordinator Region Västerbotten laila.daerga@regionvasterbotten.se 070-214 97 07. Britt Sparrock Sametingets representant i styrgrupp och politisk referensgrupp britt.sparrock@sametinget.se 070-265 93 45.

Sjuksköterskans upplevelser av den transkulturella vårdrelationen - en litteraturstudie Culture competent nurse wanted! Nurses' experiences of the transcultural nurse-patient relationship - a literature study Suna Eriksson och Elin Malmquist Handledare: Examinator: Konklusion Sjuksköterskor förvärvar kulturkompetens genom kliniskt arbete, samt genom viljan och intresse att jobba med människor från olika kulturer, men uttrycker behov av mer kulturkompetens för att kunna ge adekvat omvårdnad till varje individ som de möter i dagligt arbete på BHV.}, author = {Belding, Hanna and Rajic, Ruza}, keyword = {kulturkompetens, sjuksköterska Boken inleds med en definition av begreppet kulturkompetens och fortsätter med den modell för kulturkompetens som utvecklats av författaren under namnet trappstegsmodellen. Modellen hjälper till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i mötet med olika patienter. Kulturkompetens syftar till att förstå de förmågor som behövs för att erbjuda en god vårdkvalité.
Kontext svenska som andraspråk 2-3 online

Kulturkompetens sjuksköterska asylee vs refugee
personlighetstyper psykologi
what is physico chemical
transportstyrelsen släpvagn bil
per aspera ad astra svenska

Otillräcklig kulturkompetens hos sjuksköterskorna leder till att patienterna inte ses utifrån sin kultur. Om sjuksköterskors tidigare upplevelser i det kulturella mötet uppfattades som ett dåligt möte kan sjuksköterskorna handla utifrån tidigare erfarenheter och fastna i det negativa.

Kulturkompetens har blivit allt mer erkänd som en nödvändighet för Kurator eller sjuksköterska kan erbjuda stöd- och krissamtal. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Saknas formell behörighet kulturkompetens@hotmail.com.


Ssm 550
grundades av romulus och remus

kunskapen om kulturkompetens, med subkategorierna generella och specifika kunskaper, verbal och icke-verbal kommunikation, kulturell medvetenhet. Den andra kategorin som framkom var: betydelsen av kulturkompetens i den transkulturella omvårdnaden, med subkategorierna tillfredsställelse och patientsäkerhet. Den tredje kategorin som framkom

För att skildra komplexiteten i olika  kulturkompetens och ssk och tre viktiga delar. 1. Sjuksköterskans kulturella medvetenhet, personliga övertygelser och värderingar 2. Kulturell bedömning 3.