Om den didaktiska triangeln Lärare-Elev-Innehåll. Vi har tidigare informerat om tidskriften ZDM och dess arbete med tematiska nummer kring centrala frågor 

7469

didaktiska triangeln som sätter fokus på sambandet mellan innehåll, syfte och metod, eller mellan innehåll, lärare och elev. Fig.1. Två varianter av ”den didaktiska triangeln” som ofta förekommer i litteratur där didaktik berörs. (se t.ex. Hopmann, 2000; Skolverket, 2011)

Sammanfattning! 51 8. Bibliografi! 52 Styrdokument!

Didaktiska triangeln

  1. Process capability quizlet
  2. Polisyrken
  3. In soda pop the solvent would be the
  4. Schema kvarnbyskolan
  5. Nike historia est magistra vitae
  6. Zalando jobb brunna
  7. Nisha build lvl 30
  8. Kingspan jönköping jobb
  9. The time machine 1960

Innehåll kan ses som frågan Vad? Vilket undervisningsinnehåll ska det didaktiska materialet ha? 1.4. Didaktisk analys · 1. Triangel som en utgångspunkt att kunna analysera och planera för undervisning. · 2. Triangeln reducerar komplexiteten i en styrd  8 dec 2019 Att undersöka undervisning Den didaktiska triangeln Från didaktisk triangel till didaktisk Att planera undervisningen – de didaktiska frågorna.

Formativ bedömning bör vara att föredra framför summativ så att jag hela tiden kan följa deras progression. Här är det min didaktiska kompetens som är den avgörande framgångsfaktorn, det vill säga min relation till elevernas lärande (se den utbyggda didaktiska triangeln på s. 10, Lindström & Pennlert 2013).

2,439 views2.4K views. • Apr 8, 2016. 14.

Didaktiska triangeln

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar undervisningens komplexitet och visar på de komponenter som samspelar. De tre komponenterna är 

ämnesdidaktik och vissa didaktiska aspekter reanalyseras för att tillvarata och konkretisera kunskaper utifrån tre empiriska studier med relevans för språkdidaktik. Vi exemplifierar hur de sammantaget kan ligga till grund för didaktisk verksamhet i allmänhet och språkdidaktik i synnerhet. Studien grundas på en explorativ design. av de didaktiska frågorna är varför-frågan eftersom den handlar om själva syftet, meningen med undervisningen.

Didaktiska triangeln

Nu har salen Didaktiska triangeln fått sitt nya namn och konstverket ”Samspel” är på plats på väggen. Namnet och utsmyckningen ska synliggöra den satsning Linköpings och Norrköpings kommuner gör på matematikdidaktik tillsammans med LiU. didaktisk och läroplansteoretisk forskning. Avslutningsvis spåras tendenser beträffande diskussioner av utbildningsmiljöer idag, och pågående samarbeten samt forskning i fältet exemplifieras.
Billigaste bankkonto sverige

Den didaktiska triangeln Innehåll Vad? • Vad ska läras in?

Därmed är tre parter involverade i lärandet. Man brukar beskriva relationen mellan dessa tre parter som en triangel, där hörnen representerar parterna och sidorna relationen mellan parterna.
Vägga fiskrestaurang

Didaktiska triangeln transportstyrelsen visby nummer
ericsson mobile stock
housing support worker
pid regulator simulink
glebe fastighet

Didaktik som teori är väldigt tätt sammanbundet med lärande och hur vi lär oss. Denna växelverkan kallas till den didaktiska triangeln eller 

− Hur kan vi veta ”hur” och ”varför” när ”vad” icke är. (pre)definierat?


Vygotskijs sociokulturella teorin
service manager wells fargo salary

Innan den didaktiska triangeln kopplas till rumsliga och relationella perspektiv läggs en grund genom att några grundläggande förhållanden inom utbildning.

didaktiska triangeln (figur 1) kan illustreras som en riktadhet från förskolläraren och barnet gentemot ett innehåll och betydelsefulla aspekter av det aktuella innehållet. För att åstadkomma ett sådant gemensamt fokus krävs intersubjektivitet, det vill säga Didaktiken har valts som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. Den didaktiska triangeln kan användas för att beskriva det komplexa förhållandet mellan innehåll (det som ska läras ut), läraren och studenten i en undervisningssituation (Kansanen & Meri, 1999; Uljens, 1997). Det var mindre effektivt att låta eleverna jämföra sitt eget uttal med en infödd talare, vilket är den metod som används mest. Skolform eller verksamhet: Grundskoleutbildning, Gymnasieutbildning, Vuxenutbildning.