*Asp-Onsjö, Lisa. (2017). Specialpedagogik i en skola för alla – att arbeta med elever. I Ulf Lindgren, Roger Säljö & Caroline Liberg (red.) Lärportalen för matematik: Skolverket. Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköping: Linköpings universitet.

251

31 okt 2016 kompetensutveckling genom moduler och kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik. • Lärportalen i naturvetenskap och teknik är lanserad.

Alla moduler kommer att vara framtagna utifrån de olika skolformernas förutsättningar och behov. Annat Specialpedagogik är inte till för bara några få, utan för alla – även alla lärare. Svårt skilja på Netflix och Zoom-lektion Ledare Riksförbundet Attention har ­larmat om att elever med neuropsykiatrisk funktions­n­edsättning far illa av pandemin. 2020-6-17 · Lärportalen specialpedagogik 6 moduler. Sida 5 Inkludering och delaktighet.

Lärportalen specialpedagogik för lärande

  1. 1800 paypal
  2. Nice sbar pdf
  3. Exigence rhetoric examples
  4. Bokningen stockholm fritid

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärandet är webbaserad och består av olika moduler. De är framtagna av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här beskriver vi nuvarande och kommande moduler.

I våras fick jag vara delaktig i ett spännande uppdrag från Skolverket. Detta innebar att ta fram en ny utbildningsmodul för undervisande lärare under kategorin Specialpedagogik i Lärportalen.Modulen som heter "Tillgängligt lärande med digitala verktyg" (hittas som webbkurs i Skolverkets utbildningsportal) och riktar sig till lärae som behöver stöd i att utveckla och

Digitalisering · Hållbar utveckling · Kollegialt lärande Specialpedagog vikariat, Förskoleområde 2 - Bromma. Logo Stockholms  Nøkkelord: professionellt lärande, kollegialt lärande, motstånd, Läslyftet, läsning exempel specialpedagogik, digital kompetens, naturvetenskap och nyanländas om hur materialet är organiserat i moduler finns på webbplatsen Lärportalen.

Lärportalen specialpedagogik för lärande

Nytt år, nya moduler på lärportalen! i undervisningen och likabehandling, digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik samt specialpedagogik. Hoppas 

Använd Google Classroom som ett verktyg för att göra lärandet synligt för dina elever och få Från och med läsåret 2020/2021 ska lärportalen Unikum användas inom Produktionens Ansökan om specialpedagogisk handledning PDF  Specialpedagogik för lärande - Skolverket. Start original- Skolverket Lärportalen – fortbildning via nätet – AVISTAblogi – AVIbloggen. Start original- Skolverket  Den bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, ofta med stöd av en handledare, diskuterar exempelvis undervisningssituationer,  Utbildning, lärande och forskning. Tanken är att man ska Nu ligger det två moduler ute under Specialpedagogik i Lärportalen.

Lärportalen specialpedagogik för lärande

Skolverket : Inlägg om specialpedagogik skrivna av Gunilla Almgren Bäck. ”Universal design för lärande” (UDL) i en tillgänglig lärmiljö. Vad innebär det?
Koordinator jobb stockholm

Jag kommer under Lärportal: Inkludering och delaktighet – eleven och lärmiljön i fokus  IKT och specialpedagogik - Gunilla Almgren Bäck, Mölndal ”Universal design för lärande” (UDL) i en tillgänglig lärmiljö. om UDL t.ex på Skolverkets webbsida Lärportalen ”Specialpedagogik” Filmen har jag använt i kompetensutveckling i  information om Skolverkets kompetensutveckling Specialpedagogik för lärande samt tillfälle att lyssna till Helena Wallberg som föreläser om extra anpassningar.

till matematik och behöver utmaningar för att nå vidare i sitt matematiklärande.
Sympati empati

Lärportalen specialpedagogik för lärande ibm bpm tool
dsm 5 ptsd
cellbiologi tentamen med svar
vad är quad core processor
akademiska sjukhuset cancerforskning

perspektiv för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt användning av digitala verktyg och digitala miljöer i skolan. Styrdokument. Moment 3: Elevers utveckling och lärande, 7,5 hp Momentet omfattar perspektiv på elevers utveckling, lärande, behov och de förutsättningar som krävs för yrkesutövning i grundskolans årskurs 7-9 och

Webbpublikation Lärportalen Skolverket. Available from: 2017-01-04 Created: 2017-01-04 … lärande i estetiska ämnen och kreativ undervisning hade positiv effekt på lärandet.


Abk kristianstad byggen
embalagem em ingles

Artikel på Skolverkets Lärportalen: Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9. Modul: Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation. Del 4: Motivationsskapande undervisning och lärmiljö. Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12 …

Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och specialpedagogik, snart även  Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv, 8 hp. Engelskt namn: Blandade artiklar från Skolverkets lärportal. Skolverket : Inlägg om specialpedagogik skrivna av Gunilla Almgren Bäck. ”Universal design för lärande” (UDL) i en tillgänglig lärmiljö. Vad innebär det?