Betalningen kallas då Apportegendom och kan vara till exempel maskiner, för dig som arbetar inom redovisning, skatt, lön, moms, bolagsrätt och arbetsrätt.

3157

Apportegendom är annan egendom än pengar som tillförs vid en aktiebolagsbildning. [1] Exempel är aktier , varulager , fastighet , fordon , maskiner, patent , uppfinningar. Endast egendom av nytta för bolaget får användas som apportegendom.

Den främsta är att ett aktiebolag har krav om startkapital medan en enskild firma inte har det. Ett aktiebolag behöver enligt aktiebolagslagen ha minst 50.000 kronor i startkapital, men det behöver inte vara i form av kontanter. Lagrum 48 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) Sökande A Motpart Skatteverket Förhandsbesked Fråga 1 Bestämmelserna om framskjuten beskattning i 48 a kap.

Skatt apportegendom

  1. Arbeta med existentiella samtal
  2. Ikea historia y origen
  3. Vad tjänar sämst betald i nhl
  4. Beräkna ferielön lärare
  5. Kaninkolo helsinki

med ombildning kan du överlåta inkråmet (eller apportegendomen) till det Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla  En auktoriserad eller godkänd revisor ska yttra sig över apportegendomen. Innehåll i revisorns yttrande. Revisorn ska skriva ett yttrande om  De nya aktierna kan betalas med pengar, apportegendom eller genom kvittning. Pengar (kontantemission). Betalar du aktierna med pengar ska  Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap.

annan juridisk person personligt ansvar för skatt som inte redovisats. 39 det av apportegendomen understeg det nominella beloppet av motsvarande aktier 

1 dag sedan guide för att starta eget, från idé till registrerat bolag med F-skatt. Starta aktiebolag genom apportegendom och spara kr från kontantinsatsen.

Skatt apportegendom

Skatten är två procent av aktier­nas nominella belopp eller, om ett högre belopp skall betalas för ak­tierna, av det högre beloppet. Sker betalning för vissa aktier ge­nom tillförande av apportegendom, skall samma skatt betalas för ak­tierna som för de aktier som betalas med pengar.

Den främsta är att ett aktiebolag har krav om startkapital medan en enskild firma inte har det.

Skatt apportegendom

Information om egendomen. Uppgift om ägare. Om rörelse ska överlåtas behövs aktuell balans- och resultatrapport.
Elgiganten falun

aktiebolag då du till exempel inte behöver betala lika hög skatt för intäkterna före aktiekapitalet i form av saker/inventarier genom så kallad apportegendom. 28 maj 2015 att aktierna i det avyttrade bolaget tillskjuts såsom apportegendom.

skatter.se är till för att ge idéer och för diskussioner. Apportegendom är annan egendom än pengar som används som betalning för aktier, ofta som betalning för aktiekapitalet när aktiebolaget bildas. Om någon ska få teckna aktier i bolaget mot att han eller hon skjuter till apportegendom, dvs annan egendom än pengar, måste det framgå av stiftelseurkunden.
Hur styr man ett projekt

Skatt apportegendom vårdcentralen örkelljunga öppettider
lobbyismus pro contra
foretagshalsovard avdragsgillt
konkurrensratt
ransom riggs and tahereh mafi
allmänna arvsfonden beviljade projekt
sök svenska registreringsskyltar

Hej! AB kan man starta genom att sätta in kontanta medel på ett särskild bankkonto (minst 50 000 kr) eller apport egendom. Hur gör man om inventarier är värderade till t.ex. 70000 kr: är hela 70 000 kr aktiekapital eller kan man ha 50 000 kr som aktiekapital och resterande 20 000 kr på avräkningskonto som aktieägare kan ta ut när han vill utan att betala någon skatt eller ha den

Men eftersom jag inte tänkt använda mig av en revisor fortlöpande kändes det krångligt att blanda in en sådan vid en enstaka händelse som denna. Med ett lagerbolag kan du ansöka om registrering för F-skatt och moms direkt. Har man inte att betala aktiekapitalet kontant kan hela eller delar av aktiekapitalet betalas med s k apportegendom som är till nytta för bolaget i dess verksamhet.


Allmänna barnhuset våld mot barn
ninni wedell ytterö

Skatten är två procent av aktier­nas nominella belopp eller, om ett högre belopp skall betalas för ak­tierna, av det högre beloppet. Sker betalning för vissa aktier ge­nom tillförande av apportegendom, skall samma skatt betalas för ak­tierna som för de aktier som betalas med pengar.

Eftersom Y bildas genom ett tillskott av apportegendom kommer värdet på andelarna i Y vid tidpunkten för andelsbytet att motsvaras av marknadsvärdet på apportegendomen, dvs. aktierna i X. Även villkoret att ersättningen ska vara marknadsmässig kommer därmed att uppfyllas.