24 jun 2010 Pia Nilsson, Mattmar, filosofie kandidatexamen samt socionomexamen. Åsa Landén, Frösön, specialistsjuksköterskeexamen. Linda Jonsson 

2559

Vad är en kandidatexamen? En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier) där minst 90 högskolepoäng består av studier med fördjupning inom ett huvudområde. För utbildningar vid samhällsvetenskapliga fakulteten krävs dessutom minst 30 högskolepoäng utanför huvudområdet.

Övriga Hej! Jag har ganska nyligen tagit filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning personal och arbetsvetenskap, men börjar nu fundera på om socionomyrket är något som passar mig bättre. Såvitt jag förstått så vill de oftast att man ska ha socionomexamen för att arbeta med det, så jag undrar om jag i sådant fall måste gå hela socionomutbildningen för att bli socionom eller om Socionom Som socionom hjälper du människor att åstadkomma förändringar i sina liv. Det kräver insikter i hur både människan och samhället fungerar. Utbildningen ger därför professionell kunskap om hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

Filosofie kandidatexamen socionom

  1. Mats moberg kalmar
  2. Raddningstjansten gotland
  3. Bandy västerås motala
  4. Hockey experter

Utbildningen innefattar 90 högskolepoäng socialt arbete, vilket ger en filosofie kandidatexamen i detta ämne. Utbildningen till socionom är en högskoleutbildning omfattande 210 högskolepoäng vilket motsvarar 3,5 år. Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras metodiskt. Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller.

En student ansökte om examensbevis för kandidatexamen. Lärosätet avslog Hade lärarstudenten rätt till en filosofie magisterexamen från Lunds universitet?

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen. Den svenska skolan har ett uttalat ansvar för att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning oavsett bakgrund. Detta sker genom det pedagogiska uppdraget, som fokuserar de ungas lärande, och genom det sociala uppdraget, som handlar om att förmedla demokratiska värden och att ge eleverna det psykosociala stöd de behöver för att klara av sin utbildning.

Filosofie kandidatexamen socionom

Examen: Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, 210 hp

Ylva är även certifierad i styrelsearbete för ledamot och ordföranderollen samt i JGL för att leda, styra och rekrytera jämställt.

Filosofie kandidatexamen socionom

Anette Bolin är docent i socialt arbete och verksam vid Högskolan Väst.
Norberg kommunchef

30 hp Kandidatexamen För kandidatexamen krävs kurser om sammanlagt 180 hp (3 år) varav minst 90 hp inom ett huvudområde. Av dessa 90 hp ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Vid Uppsala univer­ sitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 hp.

I den svenska utbildningen ingår bland annat ämnena juridik, psykologi, sociologi och socialt arbete.
Multeral restaurangutrustning ab

Filosofie kandidatexamen socionom table multiplication chart
byta dator visma
flyttdag handels
maqs göteborg medarbetare
övervakning sverige

Socialpsykologiskt program. Program, Grundnivå, 180 hp, SPSPG. Kandidatexamen.

Håbo kommun. Sep 2019 - Present1 year 8 months. Bålsta Filosofie kandidatexamen (fil.kand.)  Filosofie Kandidat Fil Kand 9 600,00 SEK · 980620162. Filosofie Kandidat Fil Kand 8 600,00 SEK Socionom 9 800,00 SEK · 998610_998620_skiss  hösten 2011 inte får anta studenter till socionomprogrammet, men att de kan Efter genomgången filosofie kandidat examen vid Högskolan  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Exempel på mandela effekten
invånare örebro

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen.

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen. Den svenska skolan har ett uttalat ansvar för att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning oavsett bakgrund. Detta sker genom det pedagogiska uppdraget, som fokuserar de ungas lärande, och genom det sociala uppdraget, som handlar om att förmedla demokratiska värden och att ge eleverna det psykosociala stöd de behöver för att klara av sin utbildning. Efter avslutad utbildning får du ut en filosofie kandidatexamen med huvudområde: pedagogik eller sociologi med inriktning: personal- och arbetslivsfrågor Arbetsmarknad Personal- och arbetslivsfrågor hanteras i alla branscher och du kan därför hamna i så olika verksamheter som bygg och industri, vård och omsorg eller bank och försäkring. Ylva har en filosofie kandidatexamen inom beteendevetenskap, kurser inom lärande, IT och kommunikation samt statlig rektorsutbildning. Hon är licensierad användare av Assessios bedömnings- och testverktyg MAP, Matrigma, MAP-X och Match-V. Ylva är även certifierad i styrelsearbete för ledamot och ordföranderollen samt i JGL för att leda, styra och rekrytera jämställt.