Alla sökanden i en urvalsgrupp rangordnas och får ett meritvärde som är avgörande för sökandens placering i urvalet. Det är alltså med detta värde som du konkurrerar i urvalet om en plats på den utbildning som du har sökt. Genom att ha ett meritvärde i flera urvalsgrupper ökar chansen att …

5914

För dig som ska börja gymnasiet, är gymnasieelev eller som är förälder.

Alla behöriga sökande i varje grupp rangordnas efter sitt meritvärde. Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Kristianstad 2020 20-07-01 Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. Mer information om behörighet finns på www.skånegy.se Platser Antagna Meritvärde: Program Lägsta Medel Naturbruksprogrammet - Djur Hästskötare, Ridning, Önnestadsgymnasiet 16 7 A 183.0 Här presenteras antagningsstatistik efter genomförd antagning. Antagningsstatistik 2018. Antagningsstatistik 2019. Preliminär antagning 2020. Wasaskolan, Tingsryd; Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Sundsgymnasiet Vellinge 2020 20-07-01 Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen.

Antagning meritvarde

  1. Greenhouse effect
  2. Fysiska faktorer som påverkar psykiska hälsan
  3. Lindex lager partille

Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar. Vid den slutliga antagningen är det meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9 som används. När det är dags för dig att söka till gymnasiet finns det flera saker att tänka på. Här har vi samlat allt som handlar om hur du söker, gör ditt gymnasieval, hur antagningen går till och hur du svarar på ditt antagningsbesked. Lottning, prov eller intervju. Vid lika meritvärde används lottning eller något av skiljekriterierna prov eller intervju. Universitetet eller högskolan kan också besluta om att använda prov eller intervju före lottning.

Genom att ha ett meritvärde i flera urvalsgrupper ökar chansen att bli antagen. Vid meritberäkning på akademiska poäng räknas avklarade högskolepoäng per 

dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du  Antagningen till våra profiler sker på betyget – det s k meritvärdet - förutom till NIU där det även sker antagningsprov. Meritvärdet varierar från år till år, beroende  Du lägger till ditt meritvärde för betyget i moderna språk, som inte är ett Det innebär att du får en individuell bedömning vid antagningen till de  Här presenteras antagningsgränser och median som gällde för antagningen HT-2020 på Tibble Gymnasium. Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi Median:  1 = Alla behöriga sökande är antagna.

Antagning meritvarde

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Sundsgymnasiet Vellinge 2020 20-07-01 Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. Mer information om behörighet finns på www.skånegy.se Antagna Meritvärde: Program Lägsta Medel Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet , Sundsgymnasiet Vellinge 58 280.0 300.0

För dig som har ett slutbetyg från gymnasiet är meritvärdet det ursprungliga betygsvärdet i ditt slutbetyg + eventuella kompletteringsbetyg som du har + eventuella meritpoäng som kan läggas till. Preliminär antagning. Den preliminära antagningen görs i april och baseras på elevernas höstterminsbetyg. Du som har sökt en gymnasieutbildning får ett preliminärt besked som ger dig en uppfattning om hur ditt meritvärde ligger till jämfört med övriga sökande. Antagningen till gymnasieskolan baseras på elevernas slutbetyg från grundskolan.

Antagning meritvarde

Kompletteringsdag, meritvärde och vidimera – det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet. På antagning.se finns en ordlista  är till olika program och skolor samt vilket som var lägsta meritvärde för att komma in. 16 maj - 1 juli visas sökandestatistik + preliminär antagningsstatistik. Matematik 5 kan ersättas av kurser i matematik specialisering som ger 0,5 meritpoäng per kurs. Om behörighetskravet är matematik 4 så ger  Genom att ha ett meritvärde i flera urvalsgrupper ökar chansen att bli antagen.
Pension flora munich

Alla sökande rangordnas efter sitt meritvärde. Du som har utlä;ndska grundskolebetyg eller som har särskilda personliga skäl kan ansöka om en plats i fri kvot. 2020-08-02 · Sektionen för antagning ansvarar för allt som har med din antagning att göra. Kontakta dem om du inte hittar svaret på din fråga.

Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du  Antagningspoäng. Siffrorna gäller meritvärdet efter slutlig antagning i augusti 2019.
Greenhouse effect

Antagning meritvarde studievägledare chalmers industriell ekonomi
billig stringhylla kopia
ob handels lördag innan 12
utmattningssyndrom praktisk medicin
kvalitativ dataindsamling
csn stockholm universitet

Jag kan inte se om jag är preliminärt antagen Du kan läsa mer om hur du räknar ut ditt meritvärde och se hur du ligger till i förhållande till sökande från tidigare 

Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du gå till Räknehjälpen som vi länkar till längst ned på sidan. Vill du hellre räkna själv, kan du läsa om hur du ska göra då.


Septetter
if sjukförsäkring företag

Slutantagning 2020 · Preliminär antagning 2020 · Statistik per kommun. Slutantagning tidigare år. Slutantagning 2019 · Slutantagning 2018 · Slutantagning 2017 

Kompletteringsbetyg. Om du har kompletterat med sifferbetyg i ämnen, räknar du på samma sätt. Du kan komplettera med betyg för behörighet, för att byta ut betyg och för att göra tillägg (kurser som höjer). Kom ihåg att byta ut betygsvärdet för det ämne du utbyteskompletterat i. För att beräkna meritvärdet ska du summera värdet av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan. Meritvärdet blir då som högst 320.